فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

پاورپوینت ثبات محل و تکنولوژی گروهی

درس طرح ریزی واحدهای صنعتی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس برنامه ریزی تولد

ایمنی، بهداشت و محیط زیست در محیط های کاری

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل